Cituojam „Deloitte“ 2007 m. gegužės 30 dieną (t.y. per 25 dienas nuo paslaugų sutarties pasirašymo) pateiktą „Lietuvos Respublikos Atominės elektrinės įstatymo projekto Nr. XP-2144 nuostatų dėl nacionalinio investuotojo steigimo teisinis ir ekonominis įvertinimas“ 3 punktą (6 psl.):

3. Alternatyvių nacionalinio investuotojo formavimo schemų, nagrinėtų rengiant Įstatymo projektą ir (ar) kitų galimų, palyginimas valstybės interesų užtikrinimo bei finansinio pajėgumo projekto dalyvavime požiūriu

Pasirinkta nacionalinio investuotojo formavimo alternatyva yra geriausia iš nagrinėtų valstybės kontrolės išlaikymo bei nacionalinio investuotojo finansinio pajėgumo projekto finansavimui užtikrinimo kriterijų atžvilgiu.

Iš finansinėmis prognozėmis, sudarytomis dabartinių rinkos rodiklių prognozuojamomis ateities reikšmėmis grindžiamų prielaidų pagrindu, pagrįstų nagrinėtų alternatyvų įstatymo projekte pasirinkta nacionalinio investuotojo formavimo alternatyva finansinio pajėgumo dalyvauti numatomuose projektuose požiūriu, sudaro geriausias prielaidas vykdyti naujos atominės elektrinės ir tarptautinių elektros perdavimo jungčių statybos projektus, valstybei neprarandant nacionalinio investuotojo kontrolės bei nesuteikiant garantijų paskoloms.

<…>

Verčiam į lietuvių kalbą.

„Deloitte“ išvados teisingos, kai vertinam du kriterijus:

  • valstybės kontrolės išlaikymas;
  • pajėgumai finansavimo užtikrinimui.

Net jeigu aklai pasitikėtumėme „Deloitte“ sąžiningumu – kur skaičiai?! Tai savaime suprantama, kad LE+RST+VST gali gauti didesnę paskolą, nei LE+RST, bet kam mums reikia SUPER-DIDELĖS paskolos?

P.S. kas norėta pasakyti paskutine cituota pastraipa – suprasti nepajėgiau…