Metodas:

  • paimam objektyvų faktą (nedarbo lygį);
  • skaičių pateikiam absoliučia, o ne santykine išraiška (t.y. milijonai bedarbių);
  • panaudojam eksperto nuomonės ištrauką, kuri neatskleidžia viso konteksto;
  • pavienį faktą apibendrinam iki tendencijos (JT deklaracija);
  • pažymim TSRS santvarkos privalumus (darbo garantiją), nutylim trūkumus (darbo jėgos kokybę);
  • apžvelgiam darbo jėgos situaciją ir pridedam konstruktyvių kritikos elementų;
  • reziumuojam, kad socializmas geriau nei kapitalizmas.