Atrodytų, tie dveji metai – kaip trumpas mūsų akių mirktelėjimas. Atrodytų, tie dveji metai – tai daug daug sekundžių, tarp kurių pasimeta ir rūpesčiai, ir džiaugsmai.

Prieš pora metų vienas kitam pasakėme TAIP! ir, sakytum, tuo pasibaigė vienas kelelis, prasidėjo naujas. Kaip pamatuoti gražius jausmus ir gyvenimo pastovumą? Kas galėtų pakeisti mylimą ir artimą žmogų? Galybė kelionių? Nesibaigiančios šventės? Karuselėje besisukantys ir menkai tepažįstami? Šios svarstyklės sveria paprastai, bet aiškiai.

Dveji metai kartu. Daug kas sakytų, kad tai tik pradžia. Džiaugiuosi, kad ta pradžia tokia miela. Tas paprastas ir aiškus kelelis tikrai turės vingių, tačiau tam ir esame kartu, kad sėkmingai juos padėtume vienas kitam įveikti.

Tie metai nebūtų tokie gražūs ir be kitų, šalia mūsų gyvenančių. Ir tėveliai su broliais, sese, ir geriausi draugai – visi esate mūsų laimės dalis. Ačiū Jums!