XXI a. kasdienybės dienoraštis

Kam naudinga grasinti autorių teisių baubais?

Dažną savo prietelį-uolų krikščionį kartais egzaminuoju paprastu būdu – paprašau išvardinti 10 Dievo įsakymų. Retam kuriam pavyksta, itin retas tai įveikia pirmu bandymu. Todėl Džiugo bandymas ironizuoti dėl perteklinių intelektinės nuosavybės normų, kurį pasigavo ir Giedrius iš LLRI, man kažką primena. Tiksliau primena mane patį, kai įstatymą raidę tiesmukai bandau sutapatinti su įstatymo dvasia.

Visgi, šįkart pasiduosiu provokacijai ir nuosekliai atsakysiu – ironija laimi tik tada, kai yra tiksli ir preciziška. O kai remiasi klaidingomis prielaidomis, tai ją lengva apversti aukštyn kojom. Pabandykim iš eilės.

1. Ar esate kada nors draugui skolinę muzikinį CD arba DVD su filmu? Gal esate skolinęsi juos?

Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 54 straipsnio 3 dalį išimtinė teisė platinti fonogramą nustoja galioti (išnaudojama) į parduotą ar kitu būdu perduotą nuosavybėn fonogramą ar jos kopijas. Taigi, skolinkit laisvai, kol tai netapo verslu (nuoma).

2. Ar esate asmeninius muzikos įrašus naudoję vakarėlio su svečiais muzikiniam fonui (pirtelėse, iškylose ir pan.)?

Jeigu už dalyvavimą renginyje neimamas mokestis (nevykdoma ūkinė veikla), jis nėra viešas (t.y. negali dalyvauti bet kuris pašalietis), tai teisėtai įgytą fonogramą galima naudoti be jokio papildomo mokesčio. Detaliau atlyginimo už viešo (!) paskelbimo sąlygas nustato ATGTĮ 55 straipsnis.

3. Ar esate kada nors vedę mėgėjiškas diskotekas (mokymo įstaigose ar jaunimo klubuose)?

Kas yra „mėgėjiška“? Jeigu neribojam dalyvių rato ir renkam pinigus (vykdom ūkinę veiklą), tai būkim sąžiningi – atsilyginkim autoriams ir atlikėjams.

4. Ar turite kompiuteryje ar telefone MP3 failų, išskyrus tuos, kuriuos pirkote skaitmeninių įrašų parduotuvėse internete?

ATGTĮ 20 straipsnis numato galimybę atgaminti kūrinius asmeniniais tikslais. Už tokį kūrinių panaudojimą mokestis autoriams sumokamas įsigyjant tuščias laikmenas, mokesčio dydis sudaro apie 6 proc. laikmenos didmeninės kainos.

Taigi, jeigu turiu išleistą kūrinį (tarkim, CD ar DVD), tai asmeniniais tikslais galiu pasidaryti jų vienetines kopijas ir laikyti kompiuteryje ar telefone.

5. Ar esate darę turimų CD kopijas klausymui automobilyje/darbe?

Atsakymas Nr.4.

6. Ar esate savarankiškai įdiegę telefono melodijų iš parsiųstų garso failų?

Atsakymas Nr.4.

7. Ar esate girdėję viešai privačių asmenų grojamą muziką (gatvės muzikantų, paauglių su telefonais ar magnetolomis)? Ar įspėjote juos tuojau pat nutraukti viešą atlikimą? Ar pranešėte policijai, jei jie nepakluso?

Atsakymas Nr.2. Papildant – LATGA-A yra nustačiusi tarifus už muzikos kūrinių panaudojimą įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, jeigu renginys be įėjimo mokesčio, tai dalyvių skaičiui esant iki 100, autorinis atlyginimas yra 30 litų.

Intelektinė nuosavybė – sudėtinė civilinių santykių dalis, klausytojas niekaip nėra šių santykių dalyvis, todėl nėra jokio pagrindo nutraukti viešą atlikimą ar pranešinėti policijai (tas būtų tik tuo atveju, jeigu būtų daromas baudžiamasis nusikaltimas).

8. Ar esate kada nors savo filmuotai medžiagai naudoję garso takelį iš turimos ar parsiųstos muzikos?

Be atskiro sutikimo ir atlyginimo leidžiama naudoti fonogramą parodijai ir karikatūrai (ATGTĮ 58 straipsnis), tačiau akivaizdu, kad kitoks fonogramos panaudojimas nėra teisėtas.

9. Ar esate filmavę ar fotografavę vaizdus, kuriuose yra svetimos kūrybos objektų (filmų plakatų, logotipų, vitrinų, automobilių, žmonių aprangos)? Ar esate tokias nuotraukas ar klipus skelbę viešai?

ATGTĮ 24 straipsnis numato kūrinio panaudojimą informacijos tikslais, o konkrečiai – leidžiama atgaminti ir viešai skelbti kūrinius, kai iš jų atlikimo vietos ar viešos parodos pateikiama informacija apie visuomenės gyvenimo įvykius arba dienos įvykių apžvalgos, jeigu tokį kūrinių naudojimą pateisina informacijos pateikimo tikslas ir tai yra pagalbinė informacijos medžiaga, ir nurodomas šaltinis, įskaitant autoriaus vardą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma.

10. Ar esate kada nors perrašę filmą iš DVD į failą kompiuteryje?

Atsakymas Nr. 4.

11. Ar esate DVD leistuve nurodę ne tą regioną, kuriame gyvenate?

Man kažkaip savaime suprantama, kad autorius gali norėti už tą patį savo kūrinį iš lietuvio prašyti 5 litų, o iš amerikiečio – 10 dolerių. Juk ar ne to norime, kai prašome, kad programinės įrangos kainos Lietuvoje būtų adekvačios lietuvių pajamoms?

12. Ar naudojotės programomis, skirtomis parsiųsti klipus iš YouTube ir kitų tarnybų (FLV ar kitais formatais)?

Lygiai ta pati nuostata galioja ir bet kokio kito elektroninio turinio atveju – jį pasiekti internete galime, autoriai suteikia teises jį naudoti interneto naršyklėje (čia galioja taisyklės dėl laikino atgaminimo – ATGTĮ 29 straipsnis), tačiau tolimesnis jo saugojimas ir vėlesnis atgaminimas jau reikalauja atitinkamo leidimo.

13. Ar esate kada nors apėję kompiuterio programų apribojimus (darę kopijas ne vien duomenų saugumo tikslais, nustatę kompiuterio laikrodį atgaline data, įrašę jums nelicencijuotą kodą ar klaidingai nurodę savo šalį)?

Akivaizdu. Sunku būtų net įrodinėti, kad tokie veiksmai yra teisėti.

14. Ar esate kada nors paspaudę kompiuterio programos pateiktą mygtuką „sutinku“, prieš tai nesusipažinę su visu licencijos tekstu?

Tai tik parodo atmestinį požiūrį į autorių teises ir nė kiek nėra pateisinanti situacija.

15. Ar esate kada nors skenavę ar kopijavę kopijuokliu ne savo sukurtą tekstą/vaizdą? Ar visada turėjote tam rašytinį leidimą?

ATGTĮ 23 straipsnis numato sąlygas, kada tokiems veiksmams nereikalingas autoriaus sutikimas.

16. Ar siųsdamiesi nemokamas programas visada paisote jų reikalavimo naudoti tik nekomerciniams tikslams (jei toks reikalavimas keliamas)?

Akivaizdus ir suprantamas autorių noras. Jie nenori pelnytis iš namų vartotojų, tačiau jeigu naudodamasis uždirbi pinigus – būk mielas, pasidalink.

17. Ar visada reikalaujate įgaliojimus platinti patvirtinančio dokumento iš svetainių, siūlančių parsisiųsti trečiųjų šalių kūrinius (žaidimų, muzikos, knygų archyvų)?

Google books“ ginčai su autorius atstovaujančiomis organizacijomis geriausiai iliustruoja ganėtinai didelį chaosą ir neapibrėžtumą šioje srityje.

18. Ar esate pasinaudoję interneto iškarpų tarnybomis su dalinimosi turiniu funkcija (Tumblr, Google Reader, Evernote ir pan.)?

Daugelis šių tarnybų remiasi pačių turinio autorių įdiegtomis technologijomis (pavyzdžiui, RSS), todėl toks turinio naudojimas yra teisėtas.

19. Ar esate matę ar patys kūrę autorinių darbų variantus/tęsinius („fanfiction“)?

Jau minėta (atsakymas Nr. 8 ) dėl parodijų ir karikatūrų. Dėl nepatenkančių į šią sritį darbų sprendžia pirminio kūrinio autorius.

20. Ar jūsų vaikų žaidimo aikštelė, kambariai darželyje/mokykloje nėra papuošti atpažįstamais peliuko Mikio, ančiuko Donaldo ar Snieguolės, kitų filmų ar knygų personažų atvaizdais? Ar nepamiršote tai apskųsti?

Štai dėl ko originalus „Walt Disney“ žaislas vertas žymiai daugiau nei kinų pramonės dirbiniai. Štai dėl ko kinų animacijos pramonė neturi tokių sėkmės istorijų.

Nėra pareigos skųsti civilinėje teisėje.

21. Ar esate apskundę bent vieną smulkaus verslo iškabą ar vitriną mieste dėl nelegalaus komercinių šriftų panaudojimo?

Nėra pareigos skųsti civilinėje teisėje.

22. Ar naudojote kada kompiuterio ekrano fonui ne specialiai tam skirtus ir ne savo darytus vaizdus (kadrus iš žaidimų, filmų, internete rastas iliustracijas)?

Jeigu autorius tai riboja ir nenumato tokios galimybės žaidime – savaime suprantama, jog tai pažeidžia jo interesus.

23. Ar savo svetainei internete iliustruoti nesate naudoję svetimų nuotraukų ar vaizdų be leidimo?

Akivaizdu, kad leidimas reikalingas. Automatizuotai tai sprendžia, pavyzdžiui „Creative Commons“ tipo sisitemos.

24. Ar nesate savo tekstuose naudoję subendrintų žodžių „supermenas“, „terminatorius“ ir pan. ne originalaus kūrinio recenzijos kontekste?

Tai nėra autorių teisės dalykas, tai prekių ženklų apsaugos klausimas. Plačiau – Prekių ženklų įstatymas. Jo 38 straipsnis detalizuoja įregistruoto ženklo savininko teises, tačiau visos jos taikomos tiesiogiai su prekių/paslaugų komercija susijusiems santykiams, o ne bendrinei kalbai.

25. Ar esate citavę tekstuose kitų kūrybą be leidimo ir nuorodos į šaltinį?

ATGTĮ 21 straipsnis leidžia citavimą be atskiro autoriaus leidimo ir numato atitinkamas sąlygas.

26. Ar esate įdėję nuorodas į konkretų svetainės tinklalapį, o ne į pirmąjį („deep linking“)?

Atviras teisės klausimas. Mano vertinimu – tai teisėta, kol turinio autorius tam sudaro technologines prielaidas (neapsaugo savo turinio).

27. Ar skaitote Gizmodo, Lifehacker, nežinau.lt, topzone.lt, versme.net (svetaines, užsimenančias ar tiesiogiai pasakojančias apie torrentus, Usenet ir internetą apskritai)?

Tai nėra autorių teisių saugomas objektas – nėra ir problemos.

Pabaigai noriu priminti, jog daugelis baimių atsiranda dėl mūsų ribotų žinių ir pernelyg hiperbolizuoto autorių teisių apsaugos baubo. Teisės aktai leidžia mums daryti tai, kas savaime suprantama, ir nėra milžiniškų perteklinių reikalavimų. Žinoma, tuo nenoriu neigti,jog daugelis esame pripratę ignoruoti autorių teises ir jas pažeidinėjame. Visgi, daugelis tariamų pažeidimų nėra pažeidimai apskritai, tai įstatymuose numatyti autorių teisių ribojimai. Naudokimės jais, tačiau atlyginkime autoriams tada, kai privalome.

12 Comments

 1. vienastoks

  Dėkui, kad nepatingėjai atsakyti. Žinoma, mano išvardinimas buvo parodija, bet ji nėra atsitiktinė: dėl kiekvieno iš išvardintų punktų yra daug diskusijų, todėl jis atspindi autorių teisių siekį užgrobti asmeninę žmonių komunikaciją. Kita dalis gali būti nebaudžiama Lietuvoje, bet baudžiama kitose šalyse – internete tuomet tampa itin slidu.

  Kai kurie „leidimai“ iš tikrųjų tokie nėra: DVD nusikopijuoti galiu, bet ar galiu laužti jo DRM (be to kopija neišeis)? Ar privalau suskaičiuoti autobuso keleivių skaičių prieš įjungdamas savo grotuvą? Kaip gali būti legalu siųstis, bet nelegalu dalintis – kas tokiu atveju bus šaltinis?

  Kai tokiais pačiais „techniniais niuansais“ bandoma apginti nuo AT, tai tuomet dažnai pasigirsta moralizavimo: „tai negi neaišku, kad ji/jis vagia?“. Bet kai tais pačiais „techniniais niuansais“ bandai pademonstruoti, ko siekia AT, tai tuomet jau išpučiam burbulą?

  Pavyzdžiui, LANVA vadovas, Vytas Simanavičius, apie Linkomaniją yra parašęs: „Produktas, kuris sukurtas naudojantis kitų kūryba, nėra legalus. Tuo labiau verslas…“ Nežinodamas, apie ką kalba, galėtum pagalvoti, kad čia apie Windows ir Microsoft.

  Toks teisimas be teismo ir pravardžiavimas „piratais“ kažin ar yra mažesnis hiperbolizavimas. Aš jau nekalbu apie „negautų pajamų“ pokštus su skaičiais. Teisinės kalbos ir pasvertų argumentų BSA, LANVA, RIAA retorikoje dažnai pasigendu.

  Bet nesilyginu į šias organizacijas. Mano sąrašas – tarsi perspėjimas. Nenustebčiau, kad per eilinį pasiūlymą „patobulinti“ AGTĮ nebeliktų ir tų „spragų“, kurių šiandien dar yra…

 2. Gabija

  O taip, jei esi televizija, susimoki LATGATAI už muziką, bet jei esi prekybininkas, ir savo kamurkėje pasistatei tą televizorių, tai ir tu susimoki, nes tai jau pasirodo yra viešas atlikimas.
  Jei esi miestelis, savo gyventojus pradžiuginęs nemokama čiuožykla, susimoki taip pat už bet kokią savo grojamą muziką, procentuką nuo parduotų bilietų, o jei nepardavinėji jų, tai tavo bėda, moki 100 lt LATGAI ir dar po 5 lt. per dieną AGATAI. Jei esi mažytė degalinė, arba plovykla, ir pas tave stovi staliukas, tu jau esi maitinimo įstaiga, taigi ir tarifai TV ir muzikos daug didesni, nei be to staliuko. Ir taip toliau, ir panašiai.

  Vienastoks, dėl autobusų ir pan – jie moka mokestį pagal tai, kiek yra pas juos vietų, o ne kiek keleivių perveža.

  Bepigu, kai esi vienintelis gynėjas.

 3. Pipedija Enciklopedija

  Ulevičiau, jau tavo interneto domenas yra kliedesys, o dabar tu dar platini šlykščių vertelgų propagandą ir prieštarauji sveikam protui su savo pseudoargumetacija! Ir tavo puslapio ikonytė pripažinkim, yra nukopipyzdinta nuo firmos “LU”, tik perdažyta juodai, taip kad tu patsai mums įtartinas! Mes tau viešai pareiškiam pasipiktinimą!

 4. Pipedija Enciklopedija

  Pipedija, tu atėjai pas gerbiamą tokį blogerį ir dabar šizofreniškai savo haliucinacijas skleidi. Kur tu matei, kad Ulevičius gintų vertelgas? Čia gi nevertelgos, o įstatymai paaiškinti, kas tau bus, jei muzikos nelegaliai klausysies! Tu durna karve taip nekalbėk, nes tu pati kopipyzdinta nuo kažkokios Vikipedijos!

 5. Pipedija Enciklopedija

  Ir vėl tu čia ginčijiesi, ką žmonės pagalvos, durne tu, čia pas tave šizofrenija, tu nuolat mane persekioji, tu dabar pagalvok, ką žmonės galvoja, tavo paistalų prisiskaitę, čia gi komentarai, tai tiesiog vieša vieta, tu pati pagalvok, čia gi kaip laikraštis, o tu mane diskredituoji taip ir save pačią, išvis kaip tu gali vadintis Pipedija, tu nelaiminga nelegali Vikipedijos kopija!!!

 6. Pipedija Enciklopedija

  Ar tu pablūdai, tau visai kvankšt, tu gi čia ne tam savo niekingame puslapiūkštyje čia kliedi, ką tu čia dabar sau galvoji dabar, tave į ligoninę uždaryti reikia, tau priepolis paaštrėjimo jau akivaizdžiai tau pačiai čia priepolis ką tu dabar ant manęs čia varai dabar jau nori pasakyti, kad aš ant tavęs varau, tai gal tu ant manęs varai, tu durne visiškai jau nesusišneki kvaiša, kodėl iškraipai mano mintis jau skaitai, aš taip ir žinojau, kad tu kontroliuoji mano smegenis tau reikia implantus pasikeist silpnaprote tu čia baik isterikas visai durne kodėl trukdai man rašyt ne rašyt o galvot tau jau visai!!!!!

 7. Pipedija Enciklopedija

  Ką tu dabar aiškini man tu kvaiša dabar aš tau aiškinu tai ne gal aš tave vadinau ne tu tuoj į snukį dūra ką tu sakai čia dabarohsdf sdjhfs sljdhfjjjjjjjjjjjj

 8. Pipedija

  Oj, čia labai atsiprašom, mums vakar buvo truputį paaštrėjimas mūsų būsenos, tai dabar taip apsitarėm ir atsiprašom, nes vakar buvo mums paaštrėjimas mūsų būsenos, tai dabar atsiprašom dėl to, kad vakar mums tas paaštrėjimas buvo…

 9. marius

  jau senokai masčiau, ar neverta butu perskaityti autorių teises ginančių įstatymų… dabar matau, kad neverta 🙂 Ačiū :))

 10. IGNAS

  NESAMONE

 11. IGNAS

  ASILAI

 12. Karolis

  “Už tokį kūrinių panaudojimą mokestis autoriams sumokamas įsigyjant tuščias laikmenas.” čia iš nr 4. Kaip tai reikėtų surasti? Ačiū 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *