XXI a. kasdienybės dienoraštis

„Žinių radijas“ apie „Leo LT“ naikinimą

Trečiadienį Jungtinis demokratinis judėjimas pakvietė Piliečių Santalką sudalyvauti „Žinių radijo“ laidoje „Raktas“ (laidos įrašą galite atsisiųsti iš čia – apie 18,9 Mb) ir palaikyti Seimo narių iniciatyvą paskelbti netekusio galios Atominės elektrinės įstatymą.

Teko laidoje sudalyvauti ir padiskutuoti, kaip vertiname bendrą situaciją ir parlamentarų teikiamus siūlymus. Viena vertus, visiškai sutinkame su pozicija, jog „Leo LT“ sukūrimas neturi nieko bendra su skaidriu visuomenės interesų gynimu. Kita vertus, nėra aišku, ar formalus įstatymo pripažinimas negaliojančiu išspręs Lietuvos energetikos problemas. Būtent nuo jų – t.y. piliečių interesų ir poreikių – reikėtų pradėti diskusiją, sutarti dėl daugeliui priimtino veiksmų plano ir jį įgyvendinti. „Leo LT“ likimas ir turi būti to plano vieno iš klausimų sprendimas. Tuo tarpu dabar siūlomas variantas negali užtikrinti, jog galutinis tikslas bus pasiektas. Net jeigu jis padėtų išformuoti „Leo LT“, tai nėra aišku, kokius nuostolius tektų padengti „NDX energija“ (Sutarties dėl Nacionalinio investuotojo steigimo 5 dalis, o konkrečiai – 5.3 straipnis įvardina 100 mln. litų maksimalią ribą, todėl nėra aišku, iš kur politikai vardina milijardus), net abejojama, ar pasiūlytos teisinės formuluotės konstitucinės.

Neatsitiktinai vakar registruotas jau naujas įstatymo projektas – teisinės technikos prasme tikrai geriau paruoštas.

3 Comments

  1. egriseus

    Atrodo, kad Akcininkų sutartyje nėra jokių lubų, tad čia jau nuostolių įrodinėjimo arbitraže dalykas. Nesuprantu, kaip įstatymo pripažinimas netekusiu galios įtakotų jau sudarytą civilinį sandorį.

  2. Liutauras

    egriseus’ai, įstatymo iniciatorių manymu, pripažinus įstatymą negaliojančiu visi veiksmai, atlikti jo pagrindu tampa niekiniais, t.y. sutartis, LRV sudaryta remiantis AEĮ, tampa niekine. t.y. turi būti daroma restitucija

  3. egriseus

    sutartį niekine gali pripažinti tik teismas, specialiai pasiknisau po LAT precedentus. Manding, esminis klausimas, ar teismas priims nagrinėjimui bylą, kai sandoryje yra arbitražinė išlyga. Įstatymas negaliojančiu pripažįstamas Seimo sprendimu, kaip su teisės aktų galiojimu atgalios? Buvo byla arbitraže dėl Genčių naftos; visų aplinkybių nenagrinėjau, bet joje argumentai buvo grindžiami ir išimtine valstybės nuosavybe į žemės gelmes ir pan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *