XXI a. kasdienybės dienoraštis

Tag: žiniasklaida (Page 3 of 4)

Tinklaraščio (blog’o) apibrėžimas – diskutuokime

Vieno kolegos klausimas privertė susimąstyti. Kas yra tinklaraštis (blog’as)? Jeigu formuluotume apibrėžimą, kokie požymiai yra esminiai ir privalomi, o kokie papildomi?

Šiek tiek pagalvojęs kaip pradinį variantą diskusijai siūlau tokį apibrėžimą:

tinklaraštis (blog’as) – tai dažniausiai reguliariai vieno ar kelių autorių atnaujinama ir valdoma interneto svetainė (arba tinklaraščių bendruomenės, įkurtos vienoje interneto svetainėje, dalis), kurioje chronologiškai skelbiama informacija viena ar keliomis temomis, aktyviai diskutuojama su skaitytojais, kitais tinklaraščiais, integruojamos įvairios socialinių tinklų, vartotojų kuriamo turinio galimybės.

Savaime suprantama, tai tik greita skubota formuluotė. Kaip manytumėt, ką reikėtų tobulinti? Continue reading

Prunskienė ir Lietuvos žiniasklaida: atvejo tyrimas

Artūras Račas pateikė pora prognozių interneto portale alfa.lt apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „ryšių su visuomene“ konkurso baigtį.

Teksto komentaruose Žemės ūkio ministerijos anonimas „Vytautas Ju.“ atsiuntė Kazimieros Danutės Prunskienės vadovavimo ministerijai laiku pasirašytų reklamos plotų pirkimo Lietuvos žiniasklaidoje sutarčių duomenis. Tuos duomenis šiek tiek susisteminau ir paanalizavau čia.

Jeigu šie duomenys teisingi ir artimiausiu metu nei Žemės ūkio ministerija, nei buvusi ministrė Prunskienė jų nepaneigs, turime labai įdomias išvadas, kurios vaizdžiai parodo tiek ponios, tiek ir Lietuvos žiniasklaidos būdą. Continue reading

RsV virsta žiniasklaidos planavimo verslu

Turiu subjektyvią nuomonę apie „Publicum“, tačiau tai netrukdo konstatuoti fakto – jau senokai prognozavau, jog tebesitęsiant valstybės įstaigų norui pirkti daug plotų ir eterio žiniasklaidoje, ryšių su visuomene rinka visiškai degraduos ir taps ir savo šešėliu – pagrindinę veiklos (ir pajamų) dalį sudarys žiniasklaidos plotų pirkimai ir šiek tiek kūrybinių pastangų tų plotų užpildymui.

Vieno iš lyderių – „Publicum“ – žingsnis, kai perimamas vienos iš stambesnių žiniasklaidos planavimo agentūros „Media House“ vadovas Jaunius Jakaitis, tai tik patvirtina.

Tebūnie tai mano prognoze, jog ryšiai su visuomene Lietuvoje tuoj pradės išleidinėti paskutinį kvapą. Tegyvuoja naujo kalibro žiniasklaidos planavimo agentūros!

Kaip sumažinti bylų rezonansą?

Šiandien generalinėje prokuratūroje dalyvavau konferencijoje „Teisėsaugos institucijų veiklos nušvietimas ir politiniai procesai Lietuvoje“, kur skaičiau pranešimą apie tai, kaip įmanoma mažinti prokuratūros tiriamų bylų rezonansą.

Sunku staiga pakeisti teisėsaugos institucijų nuostatas, kurios formavosi dešimtmečius. Tačiau galima pasidžiaugti tuo, jog pokyčiai vyksta. Jeigu palygintumėte tą prokuratūros sistemą, kuri buvo, kai buvo paskirtas dabartinis gen. prokuroras (pavyzdžiui, tuomet  „omni.lt“ šiek tiek kritikavau pirmuosius pareigūno žingsnius) su padėtimi dabar, tai pokyčiai akivaizdūs. Tą pažymėjo praktiškai visi pranešėjai. Ar gerus pavyzdžius pavyks perimti kitoms teisėsaugos institucijoms? Pažiūrėsim 🙂

Priedai : į prezentaciją nemoku įdėti garso įrašų, todėl čia įdedu p. Milašiūno interviu ištraukos (1, 2, 3), kurios prezentacijoje eina po 6 skaidrės citatos.

Apie žiniasklaidą be reklamos pajamų

Kartais save sugaunu bemąstantį, jog štai štai sunkmetis atėjo ir gal kaip nors praeis. Tada kartais užkrenta tokios paprastos, tačiau esmines pamatų slinktis rodančios tiesos – šį kartą tai kolegos iš „Common sense“ tinklaraščio pastebėjimas, jog pirmadienį, t.y. vasario 9 dieną, dienraštyje „Verslo žinios“ nėra nei vienos reklamos.

Atrodytų, ar gali būti geresnis lakmuso popierėlis Lietuvos verslo būklei įvertinti? Miręs verslas? Verslas, kuris nemato galimybių didinti apsukas? Kai stabdį spaudžia absoliučiai visi?

Bijau, jog pesimistė Monika Garbačiauskaitė, kritikuodama optimistą Dainių Radzevičių yra absoliučiai teisi. Jeigu net ekonominio gerbūvio laikais Lietuvos žiniasklaida tesugebėjo sukurti 3-5 rimtesnius žiniasklaidos produktus, tai sunkmečio sąlygomis, kai reklama dingsta kaip garbingos žiniasklaidos pajamų kategorija, kalbėti apie žiniasklaidos kokybę bus utopiška…

Ne taip seniai Daiva Lialytė straipsnyje „Verslo žiniose“ (via dansu.lt) aiškino, kas per blogis yra reklamos straipsniai. Bijau, kad ateinančius pora metų pamatysim ne tik tai – bijau net prognozuoti, kas atsitiks, jeigu bado dietą kenčianti žiniasklaida pradėtų ieškoti kaltų? O kuo turėsime pavirsti mes, verčiantys vienų specialistų mintis kitos rūšies specialistams ar masėms?

« Older posts Newer posts »