Praėjusį pirmadienį turėjau progą skaityti paskaitą apie propagandą Nacionalinės moksleivių akademijos mokiniams.

Besiruošdamas paskaitai supratau, jog apie propagandą pasakoti moksleiviams bus ganėtinai sunku – nuo ko atsispirti ir kaip pradėti dėlioti argumentus? Matematikos ir logikos? Istorijos ir politologijos? Lietuvių kalbos ir žanrų? Dar kaip nors kitaip?

Dabar reikėtų sulaukti pačių mokinių įvertinimų, tačiau kas nustebino mane patį – tai besiklausančių mąstymo ir analizės sugebėjimai. Iš tiesų ne kartą teko bendrauti su klausytojais, kuriems propagandos pagrindų loginės grandinės buvo žymiai sunkiau suvokiamos, nei NMA moksleiviams, kurie surinkti iš 10-12 klasių!

Belieka priminti, jog NMA – tai man kol kas sunkiai suprantama forma veikiantis projektas, kurio tikslas investuoti į aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir motyvaciją turinčius vaikus ir sudaryti jiems ugdymo(si) sąlygas. Kelerius metus projektas gyvavo padedamas ES lėšomis, dabar jo tęstinumui iš esmės iškilęs pavojus, nes ES lėšos baigiasi, valstybinis finansavimas vargiai įmanomas. Todėl jei esat socialiai atsakingo verslo atstovas – prisijunkit !