Cituosiu lrytas.lt.

Lurdas: <…> Marijos šypsena skirta visiems, – sakė popiežius. – Bet ypač ji skirta tiems, kurie kenčia, kad jie rastų joje paguodą ir nusiraminimą <…> Per vieną iš 18 apsireiškimų Bernadette, kurie įvyko 1858 metais, Švč.Mergelė Marija, kaip tikima, parodė stebuklingą šaltinį ir paprašė iš jo gerti.

Šiluva: <…> Iškilmes pradėjo popiežiaus Benedikto XVI ypatingojo pasiuntinio Kelno arkivyskupo kardinolo Joachimo Meisnerio palaiminimas. <…> Pasak bažnyčios šaltinių, švenčiausioji mergelė Marija su kūdikiu ant rankų Šiluvoje piemenėliams pasirodė 1608 metais. <…>  Šiluva yra pirmoji Vatikano pripažinta šv.Marijos apsireiškimo vieta Europoje.

Kad ir ką sakytų popiežius, Jupiteris dažniau ten, kur daugiau bandos. Jaučiams jo nematyt. Kad ir geresnę kokybę turint.