XXI a. kasdienybės dienoraštis

„Leo LT“ stebėtojų taryba: kas gins valstybės interesus?

Nors dujininkų ir kiti klanai paskutiniame etape itin smarkiai priešinosi, tačiau, matyt, premjeras tvojo kumščiu ir sutartis pasirašyta. Tegu teisininkai tikrina kablelius, o mes panagrinėkim paskelbtą Stebėtojų tarybą.

Dėl 4 su VP susijusių asmenų viskas aišku, tačiau kokie kitų tarybos narių santykiai su pagrindiniu privačiu investuotoju? Ar tie santykiai padės, ar trukdys ginti valstybės ir visų 3+ mln. piliečių interesus?

„Vilniaus prekybos“ atstovai
Ignas Staškevičius UAB „NDX energija“ direktorius
Petras Jašinskas UAB „NDX energija“ finansų direktorius
Eglė Daunienė UAB „NDX energija“ organizacijų vystymo direktorė
Marius Kriščiūnas kažkaip su VP susijęs teisininkas
Verslo grupių lyderiai
Bronislovas Lubys AB „Achema“ valdybos pirmininkas
Tomas Kučinskas „BBH Baltic“ prezidentas
tarybos pirmininkas
Julius Niedvaras
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos direktorius
Akademikai
Jūras Banys Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas
Leonas Ašmantas profesorius, bedarbis???
Kiti
Daivis Virbickas AB „Lietuvos energija“ Sistemų patikimumo skyriaus viršininkas
Artūras Dainius Ūkio ministerijos sekretorius

Pirma, visi tarybos nariai-verslininkai yra tiesiogiai bendravę su „Vilniaus prekybos“ grupe. Lubys ir Kučinskas kariavo gana atvirus karus (pirmas pralaimėjo VST, antras turėjo išvažiuoti iš Lietuvos BBH), Niedvaras savo laikais tuometiniame „Vilniaus banke“ (dabar – SEB) nemaža dalimi finansavo VP plėtrą.

Lubys gali tapti Trojo arkliu – užmerkti akis prieš susitarimus mainais į ypatingas sąlygas „Achemos“ grupės įmonėms. Kitas dalykas, Bronislovo sveikata pastaruoju metu ypač silpna (širdis), todėl jis gali sąmoningai pasyviai stebėti visus procesus.

Antra, jei Ašmontas aktyviai reiškėsi už atominę energetiką, tai Banio kol kas nebuvo girdėti. Klausimas, kiek jie turi patirties tokio masto projektų vystyme ir ar bent truputį turi reikalingų vadybos, finansų, teisinių bei kitų žinių ir įgūdžių?

Trečia, Virbickas formaliai tampa pats save kontroliuojančiu – spėju, jis turėtų palikti LE skyriaus viršininko postą.

Ketvirta, formaliai bene vienintelis valstybės atstovas – Ūkio ministerijos sekretorius. Darbinėje atmintyje jis taip pat nesusietas su stambių projektų koordinavimu ir aktyvia piliečių interesus ginančia pozicija.

Taigi, klausimas, kas „Leo LT“ stebėtojų taryboje gins valstybės ir mūsų visų – piliečių – interesus, lieka retorinis…

1 Comment

  1. kostia

    o ką aš sakiau ? reikėjo Piliečių Sąntalkai tada ” ant karštujų”….

    o tu Liutaurai sakei – viskas ok, dar pažiūrėsim…

    ne taip daroma, Pileičių Sąntalka tada galėjo, tik kad ten tipiniai lietuvių inteligentai….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *