Šiandien kelyje klausydamas LR1 laidos „Žinių amžius“ pirmą kartą išgirdau apie Kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją. Bene svarbiausias dalykas, ką yra patvirtinusi Vyriausybė, tai kultūros paveldo objektų sąrašas, kuriuos vėliau ar anksčiau ruošiamasi pradėti skaitmeninti:

<...> įvairūs materialūs ir nematerialūs visuomenės ir žmogaus veiklos kūriniai: archeologiniai radiniai, meno kūriniai, rankraščiai ir publikuoti leidiniai, daiktai, turintys numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę vertę, kultūros reiškinius fiksuojantys dokumentai – rašytiniai šaltiniai, fotografinė, vaizdo ir garso medžiaga, Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, tradicijos, papročiai, tarmės, vardynas, liaudies kūryba, etninės kultūros pavyzdžiai, kiti kultūros paveldo požiūriu reikšmingi objektai. Kultūros paveldo skaitmeninimo objektais taip pat laikomi kultūrinę ir mokslinę vertę turintys gamtos paveldo pavyzdžiai.

Dabar pradėti darbai Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir, kiek supratau, Lietuvos valstybės istorijos archyve. Būtent šio archyvo medžiagos itin laukčiau – tai Romos katalikų bažnyčių gimimo, santuokos sakramentų ir mirties metrikų iš XIX ir ankstesnių amžių. Tai būtų puiki medžiaga giminės medžių paišymui ir savivokos skatinimui.

O kol kas galime naršyti po darbinį skaitmeninimo darbų portalą www.epaveldas.lt.