XXI a. kasdienybės dienoraštis

LR Seimas vs. blogeriai: skundas administraciniame teisme

Praėjusią savaitę gavau Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo Arūno Kaminsko nutartį, kuria prašoma patikslinti skunde išdėstytus reikalavimus (nes pirmųjų dviejų tenkinimas būtų tik motyvas teismui priimti sprendimą).

 

 

<...>

Liutaurui Ulevičiui nustatytinas terminas skundo trūkumams pašalinti.

Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

nutarė:

nustatyti Liutaurui Ulevičiui terminą iki 2007-06-05 pateikti teismui: tiek patikslinto pasirašyto skundo, kuriame būtų suformuluoti Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas atitinkantys reikalavimai, egzempliorių, kad juos galima būtų įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme; pateikti teismui prie skundo pridėtų dokumentų, kuriais grindžia savo reikalavimus, originalus arba jų nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka, arba pateikti teismui šių dokumentų originalus, kas teismas galėtų patvirtinti jų nuorašų tikrumą.
Nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, pareiškimas bus laikomas
nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.
Ši nutartis neskundžiama.

Teisėjas
Arūnas Kaminskas

Kągi, patikslinsim skundą, ištaisysim trūkumus ir, kaip teismas leido suprasti, dėl trečiojo reikalavimo („įpareigoti LRS Ryšių su visuomene skyrių mane akredituoti ir išduoti nuolatinį leidimą įeiti į Seimo rūmus“) tikrai pasiginčysim!

1 Comment

  1. Mr Nice

    Sėkmės, bus įdomu sužinoti, kaip baigsis ši istorija.

    http://audrius-mrnice.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *