Prieš keletą mėnesių užsukęs į senelių sodybą netyčia užkliuvau už šūsnies senų laikraščių. Atsitiktinai pasirinkau vieną iš jų ir jo turinį nuosekliai panagrinėsiu savo sugadinta ryšių su visuomene specialisto akimi. Iš karto galiu apgailestauti, kad niekad neturėsiu progos atlikti praktiką anuometinėje masinės informacijos priemonėje. Spėju, dabarties ryšių su visuomene specialistams anuometiniai procesai būtų puikia propagandos pamoka.

Pirmas komentaras apie užsienio žinias, kurias vilniečiams (jie buvo pagrindiniai skaitytojai) parinko redakcija.

Svarbiausia pozicija atiteko informacijai, kad kitame pasaulio gale sukurtas radijo ryšys. Akivaizdu, kad esminė čia antroji pastraipa apie kitoje barikadų pusėje esančią rasistinę PAR.

Antroji žinia – apie tikėtinai viršytus JAV karinėje bazėje dirbančių kariūnų veiksmus. Visai gali būti, kad šie tiesiog ėmėsi priemonių prieš protestantus, kurie grasino bazės teritorijai. Faktai, koks tas savavaliavimas buvo, specialiai praleisti.

Trečiojoje žinioje akis kliūva už Portugalijos premjero minties, kad susitarimas pareikalaus „naujų aukų ir nepriteklių“. Nesuvokiant, kodėl griežta fiskalinė politika būtina, tarybiniam žmogui tai dar vienas „pralaimimos kovos prieš imperialistus“ pavyzdys.

Paskutinė dalis bene informatyviausia. Pirma, numuštas Izraelio lėktuvas, veikęs prieš pajėgas „taikai palaikyti“. Antra, Niujorke – galima sakyti, JAV pasididžiavime – nusikalstamumas skaičiuojamas tūkstančiais! Trečia, pasaulyje siaučia gamtos stichijos – tik organizuoti valdžios veiksmai gali padėti..

Trumpai tariant, kaip ramu gyventi po tarybine saule, ane?

P.S. turėdami galimybę, nusipirkit kokį Aleksandro iš Minsko laikraštį. Rasit panašumų