XXI a. kasdienybės dienoraštis

Diskusija su gėjais ir lesbietėmis

Netyčia internete gėjų ir lesbiečių interneto svetainėje radau komentarą dėl savo teksto „Teisė NE-toleruoti“. Į jį aštrokai reagavo Rimas Žilinskas, į kurio kritines pastabas atsakiau antrajame tekste „Teisė NE-toleruoti (2)“.

Manau, verti dėmesio minėtame Lietuvoe gėjų ir lesbiečių puslapyje surašyti anoniminio 22 m. amžiaus pašnekovo „Ritmas“ klausimai, todėl į juos ir atsakau.

<…>jei jis bent būtų užsiminęs, koks mažumų elgesys jam neduoda ramybės ir kaip josios drįsta didžiajai visuomenės daliai nerodyti pagarbos<…>

pavzydys, gal ne pats tinkamiausias, tačiau pirmas “greitojoje atmintyje” – įtaka viešajai nuomonei iš “homo = mažuma” į “homo = standartas”. toks nuomonės pakeitimas lemia, kad jauniausi piliečiai ir pilietės, kurie negali atskirti kas ir kaip, lygia greta vertina galimybes hetero/homo/bi. tačiau mūsų visuomenėje įprasta, kad homo/bi visgi yra totali mažuma. jaunimui sudaroma iliuzija, kad pasirinkimas tarp homo/hetero yra 50/50, o ne >95/<5

<…>kodėl turkai negali mėgautis Vokietijos turtais?<…>

nes vienalytė visuomenė turi teisę ginti savo sukauptą turtą, kultūrą, papročius. vokietijos pavyzdys – puikus įrodymas, kad filosofų sukurta “atvirųjų kultūrų visuomenė” totaliai neveikia. vyksta ne kultūrų mainai (ir kartu – abipusis kultūrinis turtėjimas), tačiau tik primityvus pinigų pasiėmimas iš ten, kur jų daugiau yra sukaupta. lygiai taip pat ir homo visuomenės dalis norėtų pasinaudoti hetero visuomenės dalies sukauptais turtais (toli gražu ne materialine prasme)

<…>Aš turiu save kaltinti iškrypėliškumu vien dėlto, kad aš kitoks?<…>

Ne, turi teisę būti toks, koks esi. Ir tokią teisę aš pats ginsiu, kol galėsiu, tačiau tuo pat metu tiek pat aršiai prieštarausiu, kad būdamas kitoks, nei mano visuomenėje įprasta, galėtum daryti įtaką mano paties ir mano visuomenės vaikų auginimui, mūsų papročiams

<…>tikiuosi, kad po tokių kritiškų žodžių p. Ulevičius manęs neapkaltins<…>

tik diskusijoje gimsta tiesa. teisė išreikšti nuomonė – absoliuti. aišku, jeigu prasidėtų nepamatuoti ir neargumentuoti įžeidinėjimai, pozicija visai kita

2 Comments

 1. GvidasM

  ''vienalytė visuomenė turi teisę ginti savo sukauptą turtą, kultūrą, papročius"

  Bet kuris subjektas (žmogus, visuomenė, organizacija) turi teisę disponuoti, valdyti ir naudotis SAVO nuosavybe, tiek materialine, tiek ir kt/kultūrine/intelektine/dvasine. Pastarosios atveju unikalu tai, kad dalijantis ja, jos nemažėja, jos netgi daugėja.

  Kalbant apie nematerialius dalykus, akivaizdu, kad VFR nebuvo dalintasi LAISVA VALIA nei pirmais, nei antrais dalykais. Žmonės buvo įpareigoti įstatymais… Duoti netgi ir savo tautiečiams / pvz., PRIVALOMAS solidarumo mokestis, kurio pagalba jau milijardai eurų nusėda ex DDR. Problema, kad parama ir vertybės iššvaistomos.

  Kalbant apie kitataučius, tai apie kultūros dalijimąsi PRIEVARTA, įstatymų pagalba negali būti jokios kalbos, čia reikia ugdymo, švietimo ir empatijos. To VFR tikrai maža…

  vokietijos pavyzdys – puikus socialistinio mąstymo pavyzdys ir įrodymas, kad IŠ AUKŠČIAU NULEISTA ir filosofų sukurta "atvirųjų kultūrų visuomenė" totaliai neveikia, kai žmonės patys nesuvokia, kodėl turi (ar gali) kažką kitiems duoti.

  Sąmoningumas tikrai žemo lygio, ir to neatpirks didieji Vokietijos kultūros, meno, mokslo genijai, kurių dabar yra (ir anksčiau buvo) šimtai, o gal ir tūkstančiai, bet 80 mln. žmonių masėje tai tik lašas jūroje. Kultūrtrėgerių deficitas. Didelis ir grėsmingas. Ir jis išmuš iš pusiausvyros kultūros posistemę.

 2. mataciunaite

  meslas,nju nepyk bet tajp yra 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *