Turbūt daugelis dar prisimena pirmuosius 12 Vito Tomkaus laiškų „Respublikos“  skaitytojams apie žydų ir gėjų sąmokslą.

Atrodo, sulaukėme tęsinio („Lietuviais esame mes gimę…“ kopija balsas.lt) – šį kartą dienraščio leidėjas rašo neutraliau, netgi visai ramiai. Žinoma, tebėra ryškus nacionalistinis būdas, tačiau tik keliose vietose galėčiau rimtai prieštarauti. Pirma, lieka neaišku, ką leidėjas vadina „lietuviais“? Pavyzdžiui, ar rusų sentikiai, Lietuvoje gyvenantys kokius 400-500 metų, patektų į bendrapiliečių (pagal V.Tomkų) sąrašą? O kaip su Lietuvos žydais? Ar jie, autoriaus nuomone, gimimu pažymėti būti niekšais?

Su daugeliu kitų Tomkaus minčių vingių daugeliu atvejų sutikčiau – tiek dėl savigarbos, tiek dėl meilės Tėvynei, tiek dėl lytinių mažumų gynybos entuziastų.

Antra abejonė dėl paties autoriaus kritikos ir „Respublikos“ leidinių grupės darbo metodų. Ar leidėjas ranką prie širdies pridėjęs nori pasakyti, jog tiek „Respublikos“, tiek „Vakaro žinių“ veikla neprisideda prie vienas kitą šantažuojančių valstybės galvų gyvenimo būdo?