XXI a. kasdienybės dienoraštis

Tag: Respublika

„Žinių radijas“ apie atskaitingą žiniasklaidą

Dainius Radzevičius prieš pora savaičių (gegužės 26 d.) pakvietė į savo laidą „Žinių radijo“ eteryje „Žiniasklaidos anatomija“. Kartu su Kostu Baubinu iš „Verslo žinių“ ir Gintaru Gimžausku iš „nekenciukompiuterio.lt“ kalbėjome, ar ir kodėl žiniasklaidai Lietuvoje trūksta skaidrumo (visą laidos įrašą galima atsisiųsti iš čia).

„Transparency International“ Lietuvos skyrius gegužę pristatė žvalgomąjį žiniasklaidos atskaitingumo tyrimą, kuris ir buvo viena pagrindinių laidos diskusijos temų. Jo išvados gana liūdnokos – tyrime atsitiktine tvarka nagrinėti dienraščiai „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Verslo žinios“, „Lietuvos žinios“, „Vilniaus diena“ iš esmės vargiai laikytini atskaitingais. Continue reading

Prunskienė ir Lietuvos žiniasklaida: atvejo tyrimas

Artūras Račas pateikė pora prognozių interneto portale alfa.lt apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „ryšių su visuomene“ konkurso baigtį.

Teksto komentaruose Žemės ūkio ministerijos anonimas „Vytautas Ju.“ atsiuntė Kazimieros Danutės Prunskienės vadovavimo ministerijai laiku pasirašytų reklamos plotų pirkimo Lietuvos žiniasklaidoje sutarčių duomenis. Tuos duomenis šiek tiek susisteminau ir paanalizavau čia.

Jeigu šie duomenys teisingi ir artimiausiu metu nei Žemės ūkio ministerija, nei buvusi ministrė Prunskienė jų nepaneigs, turime labai įdomias išvadas, kurios vaizdžiai parodo tiek ponios, tiek ir Lietuvos žiniasklaidos būdą. Continue reading

Vitas Tomkus vėl rašo…

Turbūt daugelis dar prisimena pirmuosius 12 Vito Tomkaus laiškų „Respublikos“  skaitytojams apie žydų ir gėjų sąmokslą.

Atrodo, sulaukėme tęsinio („Lietuviais esame mes gimę…“ kopija balsas.lt) – šį kartą dienraščio leidėjas rašo neutraliau, netgi visai ramiai. Žinoma, tebėra ryškus nacionalistinis būdas, tačiau tik keliose vietose galėčiau rimtai prieštarauti. Pirma, lieka neaišku, ką leidėjas vadina „lietuviais“? Pavyzdžiui, ar rusų sentikiai, Lietuvoje gyvenantys kokius 400-500 metų, patektų į bendrapiliečių (pagal V.Tomkų) sąrašą? O kaip su Lietuvos žydais? Ar jie, autoriaus nuomone, gimimu pažymėti būti niekšais?

Su daugeliu kitų Tomkaus minčių vingių daugeliu atvejų sutikčiau – tiek dėl savigarbos, tiek dėl meilės Tėvynei, tiek dėl lytinių mažumų gynybos entuziastų.

Antra abejonė dėl paties autoriaus kritikos ir „Respublikos“ leidinių grupės darbo metodų. Ar leidėjas ranką prie širdies pridėjęs nori pasakyti, jog tiek „Respublikos“, tiek „Vakaro žinių“ veikla neprisideda prie vienas kitą šantažuojančių valstybės galvų gyvenimo būdo?