XXI a. kasdienybės dienoraštis

Tag: profesinė sąjunga

Kas atsistatydins po mitingo prie Seimo?

Nors dar reikia sulaukti visų faktų, teisėsaugos institucijų išvadų, tačiau aišku viena – atsistatydinti dėl nesuvaldytos situacijos privalo arba organizatorių (profsąjungos) vadovas, arba alternatyviam mitingui dirigavę lyderiai (Paleckis+), arba situacijos laiku neutralizuoti nespėjusių (viešojo) saugumo darbuotojų vadovai. Sprendimas privalo būti padarytas, vos tik bus surinkti visi faktai ir išaiškės visų veiksmų seka

Bene svarbiausia Mokytojų pamoka

Ką besakytų Pažadukas Pirmininkas, mokytojai laimėjo savo kovą. Laimėjo taikiai, nuosekliai derėjęsi, ginčijęsi ir, kai nieko nepasiekė, streikavę. Kai kam gal ir gali kelti šypsnį besikivirčijančios profesinės sąjungos, tačiau su realiu asociacijų darbu susidūrusiems – tai tik liūdnoka nevyriausybinių organizacijų gyvavimo duotybė.

Tačiau būtent Mokytojai sugebėjo parodyti visai visuomenei, jog įsisenėjusias problemas įmanoma spręsti oriai ir neperžengiant iš pradžių tariamų, o paskui jau labai aiškių profesinės sąžinės ir etikos rėmų. O juk kasdieną susiduriame su visiškai skirtingais pavyzdžiais – sveikatos apsauga, policijos ar net visos teisėsaugos veikla. Continue reading

Kaip kasininkės ir mokytojai kuria naują Lietuvą

Nežinau, kaip jums, tačiau man didžiausias paskutinių dienų džiaugsmas – tai pirmoji „Iki“ prekybos tinklo darbuotojų profesinė sąjunga. Nors naujieji tinklo savininkai iš karto reagavo drastiškai ir perlenkė lazdą (atleido vieną iš vadovų), tačiau tai jau yra faktas – vergavimas parduotuvėse turėtų mažėti.

Mokytojų streikai parodė, jog jungtinis ir bendras asociacijos narių veikimas duoda gerų rezultatų – ypač prieš rinkimus. Iš Vyriausybės iškrito Švietimo ir mokslo ministrė, biudžeto lėšos, numatytos nacionaliniam stadionui, atiteko mokytojams. Taip, futbolo mėgėjai gali raudoti ir rautis plaukus, tačiau mokytojams atlyginimo padidėjimas iš tiesų ženklus (berods, 25 proc.). Aišku, reikėtų sulaukti realių darbų, o ne tik pažaduko Gedimino Kirkilo žodžių 🙂

Abu šie atvejai – tai naujas reiškinys Lietuvoje, kai eiliniai piliečiai susitelkia ir reikalauja valdžią juos gerbti. Kaip matyti – tai labai efektyvi priemonė. Džiaugiuosi, jog perimame ir gražias Europos tradicijas.