Šių metų balandžio 6 dieną Lietuvos bankas oficialiu raštu įspėjo Ūkio ministeriją apie kai kurias Trigalvio slibino priešistorės detales (tiksliau: a) užprogramuotą elektros perdavimo kainų kilimą, kurį būtina stabdyti dėl grėsmių infliacijai ir ekonomikos augimo sustojimui; b) būtinybę adekvačiai įvertinti slibino galvų kainą). Taigi, kodėl VST ir RST kaina taip netikėtai staigiai išaugo ir pralenkė „Lietuvos energiją“?

(teksto korektūra netaisyta)

Del natūralių monopolijų reguliavimo principų

Naturalių monopolijų reguliavimo principai sako, kad optimali natūralios monopolijos prekės kaina nėra tradicinė rinkos pusiausvyros sąlyga, kai ribinės pajamos lygios ribiniams kaštams, nes natūralioji monopolija patirtų nuostolių, kurie būtų lygūs prekės kainai atėmus vidutinius kaštus ir padauginu iš gamybos apimties. Continue reading