Tiesioginiai merų rinkimai ir iki kelių gerbtinų medijos kanalų susitraukusi nacionalinė žiniasklaida paskatino daugelio šalies regionų politikus atsigręžti į pamirštą ryšių su visuomene priemonių arsenalą. Sėkmės istorijos, kurias užtvirtino kovo 15-osios piliečių balsai, tik garantuoja, jog panaši tendencija tęsis bent jau 2016 metų rinkimų kampanijoje, į paviršių pradėsiančioje lįsti dar šių metų vasarą.

Galima išskirti bent 5 teigiamų pokyčių grupes:

 1. RsV susigrąžino savo vietą sprendimų priėmimo procese
  (a) Vos iki kelių etiškai dirbančių nacionalinių medijos kanalų susitraukusi žiniasklaida de facto yra nepasiekiama net ir vidutinio dydžio rajonų politikams. Savivaldybių tarybų rinkimų kampanijų biudžetams nesiekiant nacionalinio žiniasklaidos apetito daugelis kandidatų buvo priversti atsigręžti į ne reklamos priemones, tarp kurių natūraliai geriausias pasirinkimas – ryšių su visuomene technologijos.
  (b) Kartu tai lėmė, jog RsV sprendimų svarba ir svoris išaugo, jų autoriai ir įgyvendintojai susigrąžino vietą kampanijų planavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo procese, ką anksčiau buvo praradę įvairaus kalibro reklamos biudžetų skirstytojams. Sėkmės istorijos leidžia tvirtinti, jog šią vietą RsV išlaikys bent jau 2016 metų rinkimų į Seimą vienmandačių apygardų kampanijose.
 2. Naujas rinkos segmentas RsV profesionalams
  (a) Daugelis Lietuvos RsV rinkos lyderių vienaip ar kitaip dalyvavo tiesioginių rinkimų kampanijose. Vieni dirbo tiesiogiai, kiti delegavo ar neprieštaravo savo darbuotojų „užklasinei“ veiklai, treti tiesiog užmerkė akis.
  (b) 50+ savivaldybių reiškia didelę ir plačią naują rinkos erdvę, kurios tradicinės RsV agentūros kol kas demonstratyviai stengėsi šalintis (ne visoms pavyko). Šioje politikų maišalynėje tiek daug įvairių interesų, partijų, jų grupių, jog daugeliui agentūrų kyla per daug interesų konfliktų ir jos iki šiol jos neturi paprasto sprendimo, kaip galėtų sėkmingai imtis lygiagrečių ir tarsi tiesiogiai nekonkuruojančių projektų.
 3. Regionai pradės traukti RsV profesionalus
  (a) Struktūrinė RsV agentūrų silpnybė atveria galimybes individualiai dirbantiems arba tokių ambicijų turintiems RsV profesionalams. Nuolatinių pajamų galimybė sudarys bent kai kuriems iš jų motyvaciją keltis į regionus. Nes iki šiol regionuose buvo galima rasti tik vieną kitą policijos, viešųjų meno įstaigų ar kitose panašiose biudžetinėse įstaigose dirbantį komunikacijos specialistą (komercinių verslo lyderių išimtys tik patvirtindavo bendrą taisyklę).
  (b) Naujų profesionalų atsiradimas vietose atvers galimybes imtis mažesnių komercinių/NVO projektų – augs regionų komunikacijos kokybė ir didės konkurencija.
 4. Ryšiai su visuomene išlindo iš „ryšių su žiniasklaida“ kiauto
  (a) Geriausių rezultatų pasiekė tos komandos, kur RsV veikla buvo integruota su kitų rinkimų specialistų įžvalgomis (statistikais, politologais, psichologais).
  (b) Iki minimumo susitraukusi nacionalinė žiniasklaida paskatino imtis improvizacijų ir atvėrė visą spektrą RsV priemonių, kur nacionalinei žiniasklaidai teko adekvati (t.y. kiek svarbesnė tik didžiuosiuose miestuose) rolė.
  (c) Tuo pat metu atsirado įdomių regioninių žiniasklaidos projektų, įvairialypiai taikytos interneto technologijos (neapsiribojant socialiniai tinklais), populiarėjo valdomo turinio medijų naudojimas tiek skaitmenine, tiek ir tradicinėmis formomis.
 5. Pradėtos taikyti agresyvios politinės komunikacijos technologijos
  (a) Kaunas, Vilnius – tik nacionalinėje žiniasklaidoje užkabinti pokyčių žiedeliai. Tai, kas vyko Anykščiuose ar Alytuje – irgi tik specifinių atvejų pavyzdžiai. Pokyčiai dar tik prasideda, tačiau pirmieji bandymai jau rodo sužadintą apetitą (esu garantuotas, kad netrukus sulauksime pirmųjų kovų tarp tiesiogiai išrinktų merų ir jų netoleruojančių partinių koalicijų).
  (b) Jeigu lygintume su pasauline praktika, agresyvios politikų komunikacijos, skirtos priešininkų pozicijų silpninimui, dar net neturėjome. Todėl visi gąsdinimai neva „juodosiomis“ technologijomis tik parodo, kiek toli esame nuo realių komunikacijos kovų ir jose naudojamų priemonių pažinimo.
  (c) Svarbu, jog politikai pagaliau išdrįso žengti aktyvios konfrontacijos keliu – tai ne tik atveria galimybę plačiau įvertinti kandidatus, bet ir labiau juos disciplinuoja, verčia ruoštis įvairesniems konkurencijos scenarijams. Visa tai – naujas ir įtraukiantis RsV veiklos laukas.

Kaip ir daugeliui RsV kolegų, šie rinkimai buvo bene pirmieji, kai taip dažniai sulaukdavome klausimų iš Lietuvos regionų. Tai rimtas ir svarbus pokytis. Pirmosios reakcijos jau po kovo 1-osios balsavimo rodė, jog turėsime daug puikių sėkmės istorijų. Tad esu tikras, kad jau šiandien prasidės pokalbiai dėl būsimų rinkimų į Seimą vienmandatėse apygardose. Ir tai puiki žinia visiems RsV profesionalams, nes atsiveria galimybės ir šioje rinkos dalyje dirbti nuosekliai, orientuojantis į ilgalaikį rezultatą, o ne „degančių laužų“ principu.