Ačiū Antanui už nuorodą – rugsėjo 25 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje [Nr. P6_TA(2008)0459]. Estė europarlamentarė Mariana Miko (Marianne Mikko) paruošė keletą minčių ir apie tinklaraščių vietą pasikeitusioje žiniasklaidos aplinkoje. O konkrečiau:

<…>
AH.   kadangi naujas svarbus būdas prisidėti prie raiškos laisvės – tinklaraščiai, kuriuos vis labiau naudoja profesionalūs žiniasklaidos darbuotojai ir privatūs asmenys,

<…>
3.   pažymi, kad Europos žiniasklaidos aplinkoje pastebima vis didesnė žiniasklaidos sričių ir rinkų konvergencija;

<…>
9.   mano, kad pagrindinis valstybinių valdžios institucijų tikslas turėtų būti sudaryti sąlygas, pagal kurias būtų užtikrinta aukštos kokybės žiniasklaida (įskaitant visuomeninę žiniasklaidą), saugoma žiniasklaidos įvairovė ir užtikrinama visiška žurnalistų nepriklausomybė;

<…>
24.   palankiai vertina naujosios žiniasklaidos paskatintą žiniasklaidos priemonių kaitą ir įvairovę ir ragina atsakingai naudotis visomis naujausiomis technologijomis, pvz., mobiliąja televizija – komercinės, visuomeninės ir bendruomenės žiniasklaidos platforma;

25.   ragina atvirai svarstyti visus su tinklaraščių padėtimi susijusius klausimus;

26.   pritaria, kad būtina autorių teisių, susijusių su internetine žiniasklaida, apsauga ir kad trečiosios šalys turi pateikti nuorodą į informacijos šaltinį;

27.   rekomenduoja išprusimą žiniasklaidos srityje įtraukti į pagrindinės Europos kompetencijos sąrašą ir remia pagrindinės mokymo programos Europos išprusimo žiniasklaidos srityje plėtrą pabrėžiant žiniasklaidos vaidmenį kovojant su bet kokio pobūdžio skaitmenine atskirtimi;

<…>
48.   reiškia susirūpinimą dėl to, kad dominuoja keli stambūs interneto dalyviai, nes tai riboja naujus rinkos dalyvius ir todėl slopinamas šio sektoriaus kūrybiškumas ir verslininkystė;
<…>