TILS NVO skaidrumas„Transparency International“ Vilniaus skyrius apklausė daugiau nei 600 nevyriausybinių organizacijų (NVO) vadovų. Visą tyrimą galite atsisiųsti iš TILS interneto svetainės.

Ką vertingo sužinome?

Pirma, nevyriausybinių organizacijų vadovai iš esmės sutaria (12 skaidrė) dėl 2 problemų:

  • valstybinio finansavimo organizacijų veiklai nepakanka, o privačių tradicijų nėra;
  • kvalifikuoti darbuotojai nenusiteikę aukoti savo laisvo laiko NVO veiklai.

Antra, bene didžiausia lietuviškų NVO veiklos problema – finansavimo šaltinių, jų srautų masto ir atskaitingumo klausimai. Tą patvirtina 13, 14, 15, 22, 32 skaidrės. 18 skaidrė patvirtina bendro pobūdžio įtarimus, jog lietuviškos NVO skęsta interesų konfliktuose – kas ketvirta veikia neskaidriai, t.y. jos veiklos interesai nedera su viešumo ir atskaitingumo visuomenei reikalavimais.

Trečia, galime sveikinti šias lietuviškas NVO – Pilietinės visuomenės institutą, tą patį tyrimą vykdžiusį TILS’ą, Pilietinių iniciatyvų centrą, Moterų informacijos centrą. Jos pripažintos skaidriausiomis Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis.