XXI a. kasdienybės dienoraštis

Kaip „NDX energija“ sabotuos Trigalvio slibino veiklą

Kaip žinia, Trigalvio slibino idėjiniai vadovai specialiai po darbo (kad žiniasklaida nespėtų prie ilgą šventinį savaitgalį) Seime registravo Trigalvio slibino akcininkų sutartį, bendrovės įstatus ir įstatymo pakeitimus.

Pirmą kartą skaitant, dėmesį patraukia trys dalykai:

 1. „Vilniaus prekyba“ galės pasitraukti po 24 mėnesių – t.y. net nepadėjus nei vienos statybų plytos (įdomu, kad pirmoji stebėtojų taryba veiks irgi tik 2 metus – 30 įstatų punktas);
 2. Trigalvį slibiną iš karto norima paleisti į vertybinių popierių biržą, kur „Vilniaus prekyba“ iš karto galės parduoti visas savo akcijas, kurios viršija 33%+1 ribą;
 3. Trigalvio slibino įstatuose aiški linija, leisianti „Vilniaus prekybai“ sabotuoti bet kokią jiems netinkančią Lietuvos Vyriausybės poziciją:
  1. Visuotinis akcininkų susitikimas be VP pritarimo negalės patvirtinti metinės ataskaitos (24 punktas);
  2. Stebėtojų tarybą sudarys 11 narių (29 punktas), iš kurių VP gali tikėtis 4 vietų (33% +1). Nėra aišku, ar stebėtojų tarybos sprendimams priimti pakanka 6 balsų (38 punktas), o renkant valdybą reikalaujama bendro sutarimo (51 punktas), jo nesant – prasideda įdomioji matematika, kurią reikia dar panagrinėti, ką VP galės pasiekti, turėdama 20 iš 55 balsų;
  3. Valdybą sudarys 5 nariai (47 punktas), iš kurių VP gali tikėtis 2 vietų (33%+1), ko pilnai pakaks (52 punktas) priversti paleisti valdybą in corpore, o, blogiausiu atveju (neturint išankstinio sprendimo aiškumo), valdybos posėdžius apskritai padaryti neveiksniais (63 punktas).

Ypač įdomus įstatų 80 punktas – atvirai pripažįstama, jog apie ilgalaikes investicijas ir naujus įsigijimus niekas negalvoja, įmonė būtų orientuota į pelno gamybą (žargonu, būtų akcijų rinkos cash-cow), kas labai keista, turint omeny jos veiklos specifiką, monopolistinę padėtį ir deklaruotus tikslus bei naudą Lietuvos žmonėms.

2 Comments

 1. Anonymous

  Jo, geriausia dalis yra si:

  skirstant kiekvienų finansinių metų LEO LT pelną (nuostolius), pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, turi sudaryti nuo 40 (keturiasdešimties) iki 60 (šešiasdešimties) procentų LEO LT grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, išskyrus atvejus, jei tai prieštarautų LEO LT veiklos tikslui;

  o LEO LT veiklos tikslas yra:

  LEO LT turi siekti savo veiklos tikslo – socialiai atsakingai siekti naudos sau ir visiems savo akcininkams (ilgalaikio ir nuolatinio LEO LT akcijų vertės didėjimo, dividendų akcininkams ir LEO LT akcijų likvidumo);

 2. Liutauras

  būtų įdomi analizė – patyrinėti paskutinių trejų metų VST, RST, LE pelnus ir prognozuoti, kokie dividendai tektų Leo LT akcininkams, jeigu tokie įstatai būtų patvirtinti 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *