„Peppercom“ ir „Bulldog Reporter’s Daily Dog“ tyrimas patvirtino, kad daugelis verslo vadovų pripažįsta, kad blogai yra naudinga priemonė informacija skleisti sparčiai ir plačiai, kuri leidžia veikti viešąją nuomonę. Deja, tyrimo autoriai apibendrina, jog kol kas visuomenės (masių) žiniasklaida nėra strateginėje verslo darbotvarkėje ir turėtų tapti pagridiniu komunikacijos specialistų rūpesčiu.

Pirminis pranešimas žiniasklaidai anglų kalba.