XXI a. kasdienybės dienoraštis

Tiltas tarp Lietuvos ir LDK, kurį tiesia Valerijonas Meištavičius (Walerian Meysztowicz)

Ką tik baigiau skaityti iškilaus lietuvio, gimusio Pajuostyje, prisiminimus. Radikalūs lietuviai-nacionalistai ir tikrai visa smetoninė Lietuva Valerijoną būtų priskyrusi Tėvynės priešams. Tai Abiejų Tautų Respublikos minties tęsėjas, bajoras, tikintis bendro lietuvių ir lenkų reikalo teisumu.

Įžvalgos apie kovą prieš Maskvą, apie kvailą etninio lietuvių-lenkų ginčo skatinimą, nesgebėjimą matyti bendrų interesų, užsienio valstybių (ir ypač – Vatikano) pozicija – tai tik keletas dalykų, su kuriais privalo susipažinti kiekvienas lietuvis, save laikantis išsilavinusiu ir moderniu.

Manau, knyga turėtų tapti privalomu dar net mokyklos mokslų dalyku. Tai ne tik tiltas, kuris rodo, kaip sujungti lietuvius ir lenkus, tai tiltas, kuris šiandienos Lietuvą gali supažindinti su XIX amžiaus Abiejų Tautų Respublika ir Didžiąja Lietuvos Kunigaikštyste.

Knygą 2004 metais išleido leidykla „Aidai“.

5 Comments

 1. vytauc

  Nedidelė remarka- XIXa. nei ATR, nei juo labiau LDK jau nebebuvo, nebent kalbi apie jų viziją išlaikytą to laikmečio žmonių ?

  Ar senai šią knygą pirkai? Kur, jei ne paslaptis?

 2. liutauras

  taip, tikrai apie viziją – išlikusią atmintyje, gaivintą pirmojo, antrojo sukilimo metu

  pirkau apytiksliai prieš pusmetį Gedimino pr. gale „Vagos“ knygyno II a. Jeigu nesiseks rasti – galiu paskolint

 3. vytauc

  Bandysiu ieškot- ačiū. Jei ką , tai kreipsiuos.

 4. nznk

  Perskaičiau tik 2 Tamstos opusus. Taigi dar ne diagnozė, bet aiškus polinkis į polonofiliją. Herbą jau susiradot?

 5. liutauras

  taip, vienodai gerbiu ir didžiuojuosi savo protėviais, gyvenusiais LR, LTSR, Reiche, LR, Rusijos carystėje, ATR, LDK, … ir savo protėvių neskirstau pagal tai, ar jie kalbėjo lietuviškai, latviškai, lenkiškai, gudiškai, ukrainietiškai, maskvėniškai ar dar kaip nors

  dėl herbo – deja, kol kas ne, nes nepriklausomais mažažemiais LDK bajorais buvę protėviai dabartinių Biržų apylinkėse po Kosciuškos sukilimo tapo dabartinių Utenos/Zarasų apylinkių baudžiauninkais. nepatvirtintos darbinės hipotezės versija – herbas Sokola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *