XXI a. kasdienybės dienoraštis

apie rusišką leteną lietuviškoje žiniasklaidoje

Paskaitykim LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo išvadą (paryškinimai mano):

<…>

Tyrimo metu Komitetas informuotas  apie verslo bendrovės, galbūt susijusios su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, siekius daryti įtaką tyrimo eigai, bandymą kompromituoti tiek atskirus Komiteto narius, tiek patį procesą per žiniasklaidą, ypač per du dienraščius ir vieną komercinę televiziją. Analitinę pažymą apie tai, Komiteto turimais duomenimis, yra gavusi ir VSD vadovybė. Pažymą parengę vienos iš valdybų pareigūnai teigė, kad jų surinkta informacija yra svarbi nacionalinio saugumo požiūriu, todėl su ja būtina supažindinti šalies aukščiausius pareigūnus ir tyrimą atliekantį Komitetą. Komitetas neturi duomenų, ar VSD generalinis direktorius pateikė šią informaciją Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui.

Nors VSD generalinis direktorius A.Pocius neneigė tokią pažymą gavęs, tačiau atsisakė ją pateikti Komitetui. Stebėdamas ir vertindamas tyrimo metu vykusius įvykius, kai kurių žiniasklaidos priemonių laikyseną, dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, Komitetas mano, kad Komitetui liudijusių pareigūnų pateikta informacija apie siekius daryti įtaką tyrimui pasitvirtino.

<…>

Dienraščiuose ir komercinėse televizijose dirbantys kolegos – ar turit valios viešai pasakyti „tai ne apie mus! mes tikrai nedirbame Rusijos specialiosioms tarnyboms!“?

1 Comment

  1. Paulius

    Ališauskui irgi užkliuvo du dienraščiai ir televizija.

    http://www.alfa.lt/straipsnis/102102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *