Prancūzų revoliucija į viešąją politiką kelią atvėrė buržuazijai ir
intelektualų elitui, kurie iki tol, nors skaičiumi ir minčių kokybe daug
pranašesni, neturėjo viešiesiems sprendimams jokios esminės įtakos. Interneto
atsiradimas ir viešosios diskusijos pokyčiai lems dar drastiškesnę viešosios
diskusijos lauko plėtrą. Deja, aktyvesnio pilietinio gyvenimo privalumus mažins
nuvertėjanti diskusijos kokybė ir popkultūros propaguojamų idealų
įsitvirtinimas.

Pastaruoju metu tiek internete, tiek ir kitose visuomenės informavimo
priemonėse vis dažniau pradedama diskutuoti apie visuomeninį reiškinį, kai
sparčiai plinta interaktyvios žiniasklaidos populiarumas. Bene pagrindinis šio
populiarumo požymis – visuomenės informavimo priemonių internete skaitomumas ir
itin dažnas naudojimasis komentarų bei diskusijų galimybėmis.

Kuo pasižymi interneto komentatoriai? Pirma, absoliuti dauguma komentatorių –
anonimai. Kitaip tariant, skaitytojai naudojasi pagrindiniu interneto ypatumu –
galimybe pasiekti bet kurį turinį išliekant nepastebėtam ir neprisistatant.
Antra, interneto komentatoriai visiškai nevaržo savęs vidinėmis taisyklėmis –
komentarų turinys, forma gali ir dažnai sąmoningai būna nieko nesusiję su etika
ir/ar morale. Trečia, keista, tačiau būtent interneto komentatoriai įprasmina
absoliučią saviraiškos laisvę.

Šie trys interneto komentatorių požymiai leidžia daryti prielaidą, kad
internete savo nuomonę pateikia viešoje diskusijoje ją ginti bijantys asmenys.
Manytina, ši vidinė nuomonė yra priešinga jų viešai deklaruojamoms vertybėms.
Taigi internetas suteikia priemonę ir įrankį tiems, kurie dėl vyraujančios
visuomenės santvarkos turi slėpti savo nuomonę arba ją atitinkamai koreguoti.
Praktikoje tai reiškia, kad ta visuomenės dalis, kuri anksčiau sėdėdama prieš
televizorių, skaitydama bulvarinio pobūdžio spaudą ar klausydamasi rusiškų
melodijų visas emocijas reikšdavo tik sau ar bent tik tarp artimiausių žmonių,
nuo šiol turi puikų komunikacinį įrankį savo poziciją išdėstyti viešai ir daryti
įtaką viešiesiems sprendimams. Džiugu, kad kartu tai įrankis ir įvairiems
minties disidentams, kuriems valstybinė santvarka ir politika draudžia
deklaruoti kitokias nei viešai valstybės priimtosios vertybės.

Ką tai reiškia Lietuvai, o ir visai žinių visuomenei? Viena vertus, interneto
komentarai – neabejotinas privalumas, nes viešoje diskusijoje, – nors ir ne
pačia tinkamiausia forma, – dalyvauja daug daugiau žmonių. Tačiau tai – reta
gera naujiena. Tikėtina, kad skaičiumi neabejotinai didesnė naujoji auditorija
nuleis kokybės kartelę, todėl viešoji diskusija suprastės ir taps mažiau
produktyvi. Kartu tai reiškia vis didesnę popkultūros įtaką politiniams
sprendimams. Šio reiškinio pirmieji požymiai akivaizdūs ir labai veiksmingi –
pakaktų paminėti neatsitiktinį sutapimą, kai prieš porą metų juokus svaidęs
“Dviračio žynių” personažas jau tris mėnesius sėkmingai skirsto ES struktūrinių
fondų paramos lėšas.

Belieka pažymėti, kad bulvarinės žiniasklaidos sėkmė remiasi ne grožio
idealais, o tiesiog žemų visuomenės poreikių tenkinimu, pasiūlant atitinkamas
priemones. Optimizmo teikia tai, kad gresianti elito kaktomuša su didžiąja
visuomenės dalimi ir jos realybe leis visiems nusimesti cinizmo kaukes bei
bandyti iš esmės spręsti pamatines Vakarų demokratijos tradicijos problemas. Kol
kas nesame atsakę, ką galim priešpriešinti masinei popkultūrai. Būtent internete
įsitvirtinantys liumpenai privers tų atsakymų paieškoti.

paskelbta www.omni.lt