Ką besakytų Pažadukas Pirmininkas, mokytojai laimėjo savo kovą. Laimėjo taikiai, nuosekliai derėjęsi, ginčijęsi ir, kai nieko nepasiekė, streikavę. Kai kam gal ir gali kelti šypsnį besikivirčijančios profesinės sąjungos, tačiau su realiu asociacijų darbu susidūrusiems – tai tik liūdnoka nevyriausybinių organizacijų gyvavimo duotybė.

Tačiau būtent Mokytojai sugebėjo parodyti visai visuomenei, jog įsisenėjusias problemas įmanoma spręsti oriai ir neperžengiant iš pradžių tariamų, o paskui jau labai aiškių profesinės sąžinės ir etikos rėmų. O juk kasdieną susiduriame su visiškai skirtingais pavyzdžiais – sveikatos apsauga, policijos ar net visos teisėsaugos veikla. Continue reading