Vytautas KernagisIšeina. Lieka. Simbolis. Vėliava. Kryptis.

Sako, Lietuva nuliūdusi. Sako, Lietuva palūžusi. Sako, Lietuva neturi ateities.

Nesutinku!

Vytautas Kernagis savo kūryba yra puikus XX amžiaus pabaigos Lietuvos atgimimo simbolis. Gimęs ir pradėjęs kelią anuometinėje Tarybų Lietuvos Socialistinėje Respublikoje, žengęs ir vedęs paskui save pokyčių metais, tapęs gyvu simboliu. Tokiu ir liekantis amžiams!