XXI a. kasdienybės dienoraštis

Tag: testas

Teisės informatika: egzamino testas

Vakar baigiau dar vieną Teisės informatikos kursą antro kurso Mykolo Romerio universiteto bakalaurams.

Egzamino vertinimą sudarė 5 balai už testą, 1 balas už lankymą ir darbą seminarų metu, 1+3 balai už du praktinius darbus.

Mielai kviečiu išbandyti egzamino testą – pažadu, vėliau paskelbsiu ir teisingus atsakymus. Galiu pasufleruoti, jog iš 32 testą sprendusių (dar 20+ įvertinimus 8-10 gavo už gerą darbą seminarų metu) studentų geriausias rezultatas – 6 teisingi atsakymai į 9 testo klausimus. Daugelis sustojo ties 3-4 teisingais atsakymais.. Ką galiu rekomenduoti? Bent kartą perskaityti dalyko programą 🙂 ir bent peržiūrėti praktinių seminarų užduotis. Continue reading

Ar išlaikytum „Interneto teisės“ egzaminą?

Praėjusiais mokslo metais Mykolo Romerio Universitete skaičiau „Interneto teisės“ paskaitas ir dieninių, ir neakivaizdinių studijų krypčių magistrantams. Suprantama, kursas baigėsi egzaminu.

Ar įveiktumei egzamino testo užduotis? Atsakymai turi būti labai trumpi, dažnai pakanka nurodyti teisės aktą ir jo normą. Už kiekvieną teisingą atsakymą – vienas balas, 2 balai už dalyvavimą egzamine 🙂

Variantas A – Jurisdikcija

Pilietis Petras iš Latvijos e-parduotuvės pirko naują kostiumą. Prekę pristačius ir pasimatavus bei įvertinus audinio kokybę, Petras pasijuto apgautas.
1) ar Petras gali apginti savo teises (atgauti pinigus ir grąžinti kostimą)?
2) jeigu gali, nurodykite bent vieną teisės aktą ir jo konkrečią normą, kuria gali remtis Petras Continue reading