Cituoju Rymantą Juozaitį: „<…> Kad būtų sukaupta pinigų projektams vykdyti, būtina leisti „Leo LT“ įgyvendinti planus elektrai branginti, <…>“.

Kitaip tariant, „Leo LT“ vadovas pripažįsta, jog naujos atominės elektrinės ir elektros tiltų statybai nereikėjo kurti Trigalvio slibino.